เมนูหลัก
รายการสินค้า
 

about s.p.development

about s.p.development

ข้อมูลบริษัท เอส.พ.ดีเวลลอปเม้นท์ อิมเพค

บริษัท เอส.พี.ดีเวลลอปเม้นท์ อิมเพค จำกัด เป็นบริษัทฯผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นำเข้า สินค้า     เครื่องสูบน้ำ  มอเตอร์ไฟฟ้า  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  เครื่องยนต์ดีเซล  ทุกชนิด รวมตลอดถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ อะไหล่ เช่น วาว์ลประเภทต่างๆ  ท่อดูดท่อส่ง สวิทซ์ควบคุม  และอื่นๆ   มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพฯ โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันบริษัทฯมีพนักงานประมาณ 40 กว่าคน   มียอดจำหน่ายสูงสุดประมาณ 500 ล้านบาทต่อปีในอดีต  ปัจจุบันลดลงตามภาวะเศรฐกิจ เหลือเพียงประมาณ 30-40 ล้านบาทต่อปี  คณะผู้บริหารประกอบด้วย ดร. ปราโมทย์ จตุปาริสุทธิ์  กรรมการผู้จัดการ  ดร. กนกอร กังวาฬศัพย์  กรรมการฝ่ายการเงิน

บริษัทฯ จำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สินค้าในกลุ่มและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องสูบน้ำ  มานานกว่า 30 ปี  เสนอสินค้าได้ครบทั้งวงจร คือ ปั๊มน้ำทุกชนิด ขับดัวยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าตามความประสงค์ของผู้ซื้อ และรวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เช่น หัวกระโหลก  ประตูน้ำ  เช็ควาล์ว  ท่อดูด ท่อส่ง  ข้อต่อทุกชนิด ฯ

นอกจากจำหน่าย สินค้า ให้กับผู้ใช้โดยตรง  และผู้แทนจำหน่ายแล้ว บริษัทฯยังมีทีมงานช่าง สำหรับทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และรับซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ และเครื่องสูบน้ำทุกยี่ห้อ

 

บริษัทฯ มีฝ่ายต่างๆ ดังนี้

  • ฝ่ายผลิต มีทีมช่างและวิศกร รวมทั้งผู้ประสานงานกับผู้รับช่วงงานจากภายนอก ดูแลผลิตภัณฑ์ทุกรายการ รวมถึงบรรจุหีบห่อ
  • ฝ่ายการตลาด  มีทีมงานขายสำหรับผู้ใช้งานโดยตรง และผู้แทนจำหน่าย  ทั้งนี้รวมแผนกซ่อมบำรุงรักษาไว้บริการลูกค้าหลังการขาย
  •  ฝ่าย ต่างประเทศ  มีผู้ชำนาญการด้านภาษาต่างประเทศ  บริการสินค้าตรงตามคุณสมบัติเป้าหมาย  ดำเนินการส่งออกอย่างครบวงจร โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเซีย
  • ฝ่ายบัญชีและการเงิน  มีหัวหน้าแผนกแยกเป็นการเงินและการบัญชี  ติดต่อประสานงานกับลูกค้า  เจ้าหนี้  ธนาคาร และธุรกรรมทางการเงิน
  • ฝ่ายจัดซื้อ  จัดหาผู้จำหน่ายที่มีคุณภาพ  รายงานการเคลื่อนไหวของตลาด และควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  จัดหาบุคคลากรให้เหมาะสมกับงาน ดูแลการลาหยุดของพนักงาน และค่าตอบแทน