Notice: Undefined variable: keywords in /home/spdcoth/domains/spd.co.th/public_html/_header.php on line 73
เมนูหลัก
รายการสินค้า
 

END SUCTION DB PUMP Category -> END SUCTION PUMPS -> END SUCTION DB PUMP

END SUCTION DB PUMP END SUCTION DB PUMP


kirloskar end suction pump type db, db pump, type db pump
รุ่นของสินค้า 
     END SUCTION PUMPS : TYPE DB  

ขนาด
     ทางส่งน้ำ ถึงขนาด 150 มม.
     สามารถสูบน้ำ ถึง 550 ลบ.เมตร/ชั่วโมง
     ส่งน้ำ ได้ถึง 100 เมตร

ใช้ประโยชน์ 
     ระบบ น้ำวนหล่อความเย็นในอุตสาหกรรมต่างๆ ระบายน้ำ การชลประทาน ระบบฉีดสปริงเกอร์ ระบบดับเพลิง เพิ่มระดันน้ำ สูบของเหลวต่าวๆ เช่น น้ำเค็ม ด่าง น้ำยา น้ำมัน เบ็นซิล ฯ ใช้สูบของเหลวได้ในอุณหภูมิ -10   ํC ถึง 100   ํC
โครงสร้าง
       หนึ่งช่องทางดูด ตัวเรือนชั้นเดียว แกนเพลาขับเป็นแบบนอน ผลิตตามมาตราฐาน DIN 24255

เรือนปั๊มน้ำ
      ทางดูดอยู่ทางปลาย ตัวเรือนรูปหอยโข่ง ทางส่งอยู่ด้านบนศูนย์กลางเรือนปั๊ม ทางดูดทางส่งและขาตั้งเป็นชิ้นเดียวกับตัวเรือนปั๊ม 

ใบพัดสูบน้ำ
      ใบพัดสูบน้ำ: แบบปิด ตั้งศูนย์ถ่วงด้วยระบบหมุนและไฮดรอลิค

เพลาขับ
       เพลาขับ: ทำจากโลหะแรงดึงสูง กลึงขัด ชุบแข็งเพื่อรองรับลูกปืน มีปลอกเพลากันสึกหรอ

กล่องอัดซีน
       กล่องอัดซิล: แบบประเก็นเชือก หรือแบบแมกคานิค

ตลับลูกปืน
       ตลับลูกปืน: แบบร่องลึก หล่อเลี้ยงดัวยน้ำมัน หรือ จารบีทิศทางหมุน 
       ทิศทางหมุน: หมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านเพลาขับ

การขับเคลื่อน
       การขับเคลื่อน: เหมาะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ หรือเครื่องยนต์ ส่งกำลังผ่านยอยตรง หรือสายพาน

หน้าจาน
       หน้าจาน: เจาะรูตามมาตรฐาน DIN 2533 

คุณภาพ
        คุณภาพ: ระบบคุณภาพได้มาตรฐานตาม ISO 9001