Notice: Undefined variable: keywords in /home/spdcoth/domains/spd.co.th/public_html/_header.php on line 73
เมนูหลัก
รายการสินค้า
 

MIXED FLOW PUMPS TYPE : MF Category -> MIXED FLOW PUMPS -> MIXED FLOW PUMPS TYPE : MF

MIXED FLOW PUMPS TYPE : MF MIXED FLOW PUMPS TYPE : MF


KIRLOSKAR MIXED FLOW PUMPS TYPE : MF

ขนาด 
ทางส่งน้ำ ถึง 650 มม. 
สามารถสูบน้ำ ถึง 7,000 ลบ.เมตร/ชั่วโมง
ส่งน้ำ ได้ถึง 30 เมตร

ใช้ประโยชน์
ระบายน้ำในระบบชลประทาน โรงจ่ายน้ำ อุตสาหกรรมน้ำเย็นน้ำ-ร้อน โรงไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น โรงทอผ้า ถ่ายเทน้ำโสโครก

โครงสร้าง
หนึ่งช่องทางดูด ตัวเรือนชั้นเดียว แกนเพลาขับเป็นแบบนอน

 เรือนปั๊มน้ำ   
ทางดูดอยู่ทางปลาย ตัวเรือนรูปหอยโข่ง ทางส่งอยู่ด้านข้างหงายขึ้นบน ประสิทธิภาพสูง ทางดูดทางส่งและขาตั้งเป็นงานชิ้นเดียวกับตัวเรือนปั๊ม 

ใบพัดสูบน้ำ
ใบพัดสูบน้ำ: แบบกึ่งปิด ถ่วงศูนย์ด้วยระบบหมุนและไฮดรอลิค 

 เพลาขับ
เพลาขับ: ทำจากโลหะแรงดึงสูง กลึงขัด ชุบแข็งเพื่อรองรับลูกปืน มีปลอกเพลากันสึกหรอ

 กล่องอัดซีน
กล่องอัดซิล: แบบประเก็นเชือก หรือแบบแมกคานิค

 ตลับลูกปืน
    ตลับลูกปืน: แบบร่องลึก หล่อเลี้ยงดัวยน้ำมัน หรือจารบี  

  ทิศทางหมุน 
    ทิศทางหมุน: หมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านเพลาขับ 

  การขับเคลื่อน
    การขับเคลื่อน: เหมาะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ หรือเครื่องยนต์ ส่งกำลังผ่านยอยตรง หรือสายพาน

  หน้าจาน
    หน้าจาน: เจาะรูตามมาตรฐาน BS 4505 

  คุณภาพ
    คุณภาพ: ระบบคุณภาพได้มาตรฐานตาม ISO 9001